Monthly archives: January, 2019

Quan niệm về Liêm trinh và tham lang

VÀI QUAN ĐIỂM VỀ: LIÊM TRINH – THAM LANG 1. Hai chính diệu Liêm Tham (chỉ ở cung Hợi và ở cung Tỵ) gặp nhau là có ý nghĩa hai bộ tam giác m Dương Sát-Phá-Tham gặp Liêm-Tử-Vũ hội nhập nhau (Tử Phá ở Sửu Mùi, điểm tụ của m Dương, nhưng lại là điểm …

Muốn đối chiếu dương lịch và âm lịch

MUỐN ĐỐI CHIẾU DƯƠNG LỊCH VÀ ÂM LỊCH Biết rằng Âm lịch diễn biến cứ theo 60 Hoa Giáp liên hồi luân chuyển từ cổ xưa đến nay, còn Dương lịch từ lúc xuất hiện đến nay cứ chồng chất lên thành số, mỗi ngày mỗi lớn. Đêm khép vào m lịch phải chia ra …

Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa (Phần 2)

Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa (Phần 2) Tại sao chỉ tuyển dụng có 2 bộ Tả Hữu, Xương Khúc và loại bỏ Long Phượng? Xin thưa Long Phượng là bộ trung tinh đứng ra để phơi bày tư thế quý cách …

Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa

ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN ĐÃ CHẤP NHẬN ĐỂ TẢ HỮU, XƯƠNG KHÚC ĐƯỢC NHẬP ĐOÀN ĐIỀU ĐỘNG TỨ HÓA? Tứ hóa là những hình thể đa dạng tùy thời gian chuyển dịch của 10 hàng Can để quyết định cho những hành tinh trình diễn. Theo lịch vạn niên những hành tinh này phải có …

Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng (Phần 2)

Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng (Phần 2) Rồi đến Kình Đà rất nghiêm khắc với sự lạm dụng của bốn tuổi Ất Giáp Canh Tân, khi giật mắt trái theo giờ dùng nghịch lý để canh chừng. Những người Bính Mậu Dần Ngọ …