Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa (Phần 2)

Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa (Phần 2)

Tại sao chỉ tuyển dụng có 2 bộ Tả Hữu, Xương Khúc và loại bỏ Long Phượng?

Xin thưa Long Phượng là bộ trung tinh đứng ra để phơi bày tư thế quý cách của Thái Tuế, ngôi vị thượng đẳng cao đẹp, nên bộ Long Phượng thường trực đứng trong Tam hợp để làm phận sự tô điểm chiếc ngai vàng oai nghi có lọng che (Hoa Cái). Tả Hữu, Xương Khúc tuy chỉ là đại diện cho tháng và giờ, nhưng hai bộ này đều có tùy tùng phụ thuộc Thái Toàn và Quang Quí chạy trong quỹ đạo của mình, đề cao minh chủ đủ tài năng xuất chúng điều khiển được chữ “KHOA” trong mọi lĩnh vực. và nhắn nhủ người đời dẫn dắt cuộc sống ở hoàn cảnh bị “KỴ”, không bao giờ mơ tưởng tham gia Quyền, Lực điển hình như:

a) Xương thủ vai Khoa trong tuổi Bính để bào chữa giá trị cho Liêm Trinh bị. Kỵ.

b) Khúc trong tuổi Tân ra công cứu vãn ô danh cho thấy (Xương thường trực đề cao bằng Thai Phụ. Phong Cáo xuất phát từ Khúc) nhắn nhủ ai kia Quyền Lộc không hợp pháp chỉ là phù vân.

c) Tả Hữu đã khoác áo Khoác thực thi rất tài danh trong hai tuổi Mậu và Nhân là hai tuổi đầy rẫy khó khăn trong 5 tuổi Dương (Giáp, Bính, Mậu, Canh và Nhâm) tột độ như Mậu Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn có Kình Dương Tứ Chính sách vay Thái Tuế.

Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa (Phần 2)
Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa (Phần 2)

1. Tuổi Mậu có Tham Lang ôm Lộc, Thái m nắm Quyền, Thiên Cơ bị Kỵ. Hữu Bật nơi đây làm sao quân bình được hai phe Quyền và Lộc trong thế Lưỡng Nghi, rồi lại cân phân giữa Quyền Lộc với Kỵ phụ lục thêm thế hiên ngang Kinh Dương ở Ngọ, Tuất cả một giấc mơ mộng tưởng.

2. Nhâm đắc Thiên Lương gìn giữ Lộc, Tử Vi cấp chính Quyền đều hòa trong thế Lưỡng Nghi, Tả Phù có phần dễ dàng đủ tài an ủi Vũ Khúc, bị Kỵ. Nhưng Kình Dương ở Tý có phần bén nhọn sâu sắc hơn ở Ngọ. Tả Phù phải đủ khả năng như để nhiều Thiên Phủ mới mong giải quyết êm đẹp.

Kình Dương Tý Ngọ với 6 tuổi Dần Ngọ Tuất, Thân Tý Thìn đều phát huy biệt tài hơn người, tấm lòng tự hào không thể không cao, sẽ hứng chịu phần nào thừa trừ nguy hiểm.

Tiếc thay, công nhiều quả thiếu.

Hai bộ Tả Hữu Xương Khúc được đầy đủ tín nhiệm nhập đoàn chỉ huy Tứ hóa do thực lực uy danh có trong quĩ đạo của mình một chỉ nhóm phụ thuộc làm sáng tỏ khả năng cao quý với trách nhiệm là một trong 4 thành phần chính của toán số mạng học: Đại diện năm: Thái Tuế.

Đại diện tháng: Tả Hữu.

Đại diện ngày: Chính Tinh.

Đại diện gia; Xương Khúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *