Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa

ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN ĐÃ CHẤP NHẬN ĐỂ TẢ HỮU, XƯƠNG KHÚC ĐƯỢC NHẬP ĐOÀN ĐIỀU ĐỘNG TỨ HÓA?

Tứ hóa là những hình thể đa dạng tùy thời gian chuyển dịch của 10 hàng Can để quyết định cho những hành tinh trình diễn. Theo lịch vạn niên những hành tinh này phải có những nghệ thuật riêng biệt thực thi cho chúng các vai trò cắt cử.

Ngắm trong hàng 14 chính tinh thấy có 3 sao từ chối thỉ thế khả năng nên vắng mặt như:

a) Thiên Phủ thì Khoa Quyền Lộc nào sánh kịp, và Kỳ cũng thể giảm uy danh.

b) Thiên Tướng chỉ biết có bổn phận với tấm lòng trung hậu luôn luôn chịu dưới quyền Thiên Phủ để chung lo công việc (thường xuyên trong Tam hợp cùng Thiên Phủ).

c) Thất Sát bản tính nhẹ dạ cả tin e đề ảnh hưởng sáng suốt của Thiên Phủ (Thái Dương Nhị hợp của Thiên Phủ cũng là Lục hại của Thất Sát).

Vậy chỉ còn 11 sao đối với thập Can tính trung bình mỗi sao phải thủ diễn 3 hay 4 lần. Thực trạng những sao có uy tín như xem tử vi 2019 , Phá Quân, Liêm, Trinh, mỗi sao chỉ có hai lần xuất hiện tượng trưng cho đến Thiên Lương cũng chỉ 3 lần phơi bày tư cách.

Biết rằng bộ Thái Dương và Thái m phải làm việc nhiều nhất để nêu tính cách lợi hại khẳng định của luật Âm Dương làm con đường chính.

Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa
Đâu là nguyên nhân đã chấp nhận để tả hữu, xương khúc được nhập đoàn điều động tứ hóa

Thái Dương trình diễn trong ba tuổi Giáp, Canh, Tân phơi bày cái thể Dương cường nhất quyết.

1. Giáp (Liêm Phá Vũ – Dương) dồn tất cả Khoa Quyền Lộc vào thế Dương Lưỡng Nghi (Từ Phủ Phá Tham – Dương); (Cự Nhật Đồng Lương – Âm) đáo hạn nghịch địa cùng Thái Dương Hóa Kỵ là cảnh vực sâu đen tối.

2. Canh (Nhật Vũ Đồng – m) phô trương Tam hóa Liên châu hợp cách Dương đắc Quyền bị kẹp Lộc thuộc Thái Dương ở nghịch địa Âm, cho thấy nền hưng vượng không được lâu bền.

3. Tân thuộc m mà Thái Dương cầm quyền tức là thể lần nghịch cảnh, đầu cho nghệ thuật thiện mỹ đến đâu cũng vẫn khó khăn cho uy tín của một vị Đế Quân văn học (Xương ngộ Kỵ).

Thái Âm xuất hiện những 5 lần trong những tuổi Ất, Đinh, Mậu, Canh và Quí đủ vai thủ diễn Khoa (Quí), Quyền (Mậu), Lộc (Đinh) và Kỵ (Ất và Canh) nhắn nhủ người đời đường lối như dịu tất được trời quang gió mát.

Những sao còn lại không thể ôm quá nhiều, khi mắt trái giật e ngại không đủ tài năng thi thố nghệ thuật; vậy phải tuyển thêm đào kép trong hàng ngũ đàn em (trung tinh) có hy vọng phát triển bắt đầu xuất phát từ Thần (Dương), Tuất ( Âm) hợp lý Âm Dương (Tý ở Thìn Tuất, Sửu ở Tỵ Dậu…) có thể đủ tại trình diễn không ngại ngùng sơ sót.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *