Kỹ thuật ổn định của vài tinh đầu trong khoa học tử vi

KỸ THUẬT ỔN ĐỊNH CỦA VÀI TINH DẦU TRONG KHOA TỬ VI

A. Cách an vĩnh viễn của Văn xương và Tả Phi Theo sách vở xưa, thì tinh đầu Văn theo giờ; còn Tả Phù ấn theo tháng sinh. Nay học phái Thiên Lương an văn Xương theo tháng sinh và Tả Phù theo giờ sinh, độc đáo là à chỗ ấy:

1. Ân sao Văn Xương:

Sinh tháng Giêng Văn Xương ở cung Tài Bạch.

Sinh tháng Hai Văn Xương ở cung Ách.

Sinh tháng Ba Văn Xương ở cung Di.

Sinh tháng Tư Văn Xương ở cung Nỏ.

Sinh tháng Năm Văn Xương ở cung Quan.

Sinh tháng Sáu Văn Xương ở cung Điền.

Sinh tháng Bảy Văn Xương ở cung Phúc.

Sinh tháng Tám Vãn Xương ở cung Phụ Mẫu. Sinh tháng Chín Văn Xương ở cung Mệnh. Sinh tháng Mười Văn Xương ở cung Bào.

Sinh tháng Mười một Văn Xương ở cung Phối.

Sinh tháng Mười hai Văn Xương ở cung Tử Tức.

Kỹ thuật ổn định của vài tinh đầu trong khoa học tử vi
Kỹ thuật ổn định của vài tinh đầu trong khoa học tử vi

2. An sao Tả Phù:

Sinh giờ Tý Tả Phù ở cung Phúc Đức.

Sinh giờ Sửu Tả Phù ở cung Điền.

Sinh giờ Dần Tả Phù ở cung Quan.

Sinh giờ Mão Tả Phù ở cung Nô.

Sinh giờ Thìn Tả Phù ở cung Di.

Sinh giờ Tỵ Tả Phù ở cung Ách.

Sinh giờ Ngọ Tả Phù ở cung Tài.

Sinh giờ Mùi Tả Phù ở cung Tử Tức.

Sinh giờ Thân Tả Phù ở cung Phối.

Sinh giờ Dậu Tả Phù ở cung Bào.

Sinh giờ Tuất Tả Phù ở cung Mệnh.

Sinh giờ Hợi Tả Phù ở cung Phụ Mẫu.

3. Sao Văn Khúc thì căn cứ vào vị trí của sao Văn Xương mà di chuyển theo luật tán ở Thìn Tuất, tụ ở Sửu Mùi.

4. Sao Hữu Bật cũng vậy, nghĩa là theo luật tán với Tả Phù ở Thìn Tuất và tụ với Tả Phù ở cung Sửu Mùi.

B. Sự liên quan của sao Thiên Hình VỚI cung an Thân.

Thiên Hình với cung an Thân (cùng căn cứ vào giờ sinh) có sự liên quan và rõ ràng đây là dấu ấn của mỗi hành động của ta tạo ra. Như chúng ta đã biết Thân là hành động và Thiên Hình là sự phán xét, cấu kết với nhau như bóng với hình:

Thân cư Mệnh thì Thiên Hình ở Ách hay Phụ Mẫu.

Thân cư Quan thì Thiên Hình ở Tử Tức hay Điền Trạch.

Thân cư Tài thì Thiên Hình ở Bào hay Nô.

Thân cư Di thì Thiên Hình ở Phối hay Quan Lộc.

Thân cư Phối thì Thiên Hình ở Mệnh hay Di.

Thân cư Phúc thì Thiên Hình ở Tài hay Phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *