Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng (Phần 2)

Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng (Phần 2)

Rồi đến Kình Đà rất nghiêm khắc với sự lạm dụng của bốn tuổi Ất Giáp Canh Tân, khi giật mắt trái theo giờ dùng nghịch lý để canh chừng. Những người Bính Mậu Dần Ngọ Tuất và Nhâm Thân Tý Thìn nên giữ phân minh khiêm nhượng vì Mình ở Tý Ngọ rất kiêu hùng rước lấy nghiệp quả.

Còn lại Hỏa Linh rất âm thầm đứng theo hàng Chi gây bất hạnh như vi trùng xâm nhập mạch máu lần bước theo.

1. Tuổi Dần Ngọ Tuất Hỏa cục, Hỏa Linh phát khởi ở Âm cung.

2. Tuổi Thân Tý Thìn Thủy cục, Hỏa Linh phát khởi ở Dương cung.

3. Còn lại 6 tuổi Âm Tỵ Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi, Hỏa Linh xâm nhập ở cả hai mặt Âm Dương như Quan Phúc đã coi chừng 5 tuổi Bính Đinh Canh Kỷ Quí (trường hợp chấm chế).

Hai nhóm Phúc Tinh và Sát Tinh phận sự mỗi bên một khác, cũng không như Long Phượng, Tổ Hữu, Xương Khúc theo năm tháng và giờ khởi từ hai cung Dương (Thìn Tuất) mà hợp cách Âm Dương trên phương diện thời gian Thìn thuộc Thái Dương mà Tuất thuộc Thái Âm, để tô điểm phẩm cách hàng bậc cao đẳng nhân sinh xuất sắc.

Mỗi Hoa Giáp thành lập cho thấy hàng Can đứng trên làm gốc, Chi đứng sau là phụ. Theo lich van nien thời gian biến dịch mỗi khi Can được sinh nhập hay khắc xuất, tương đối thấy có phần nào lành mạnh, trái lại khi bị sinh xuất hay khắc nhập đều có vẻ khó khăn đều là con số lẻ 5 và 9 (tốt) 3 và 7 (xâu) tức là Dương gặp Dương và Âm gặp Âm, không hề có Âm Dương nghịch lý là tại sao vậy?

Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng (Phần 2)
Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng (Phần 2)

– Hàng Can tuy là gốc, nhưng nạp Âm mới là toàn thể. Mỗi khi toàn thể đắc thắng (nạp Âm được sinh nhập) hàng Can có bị suy bại cũng không đến mạng hệ nào. Trong 60 Hoa Giáp, luôn luôn mỗi Hành có hai hoa liên tiếp tức là Dương và Âm như Giáp Tý (Dương Kim) là có Ất Sửu ( Âm Kim). Thời gian thiên khắc địa xung không phải chỉ đề phòng có một Âm hay một Dương mà còn để ý đến thời gian trước hay sau vì nghịch lý Âm Dương và nạp Âm ở tình trạng sinh hay khắc, nhập hay xuất.

– Theo tử vi 2019 bằng 4 yếu tố năm, tháng, ngày, giờ lập thành chỉ có trên nửa triệu bản số khác nhau, sao vẫn thấy mỗi cá nhân một mệnh hệ không ai giống ai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *