Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng

NGHỊCH LÝ ÂM DƯƠNG LÀ MỨC CẦN PHÂN CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG VÀ LỖI LẦM DỤC VỌNG

Toán số mạng là một nhánh của dịch lý mà căn bản chính của dịch là Âm Dương. Theo lịch vạn niên thuận lý Âm Dương tức là điều hòa thông suốt. Nghịch lý m Dương cho thấy có sự thua sút không phù hợp với tính cách như m nam Dương nữ hẳn phải có sự thiệt thòi trong muôn một so với Dương nam m nữ.

Nhìn vào địa bàn tướng số 14 chính tinh chia ra hai phái m Dương, xuống dần Tứ Tượng, bên Dương 2 bộ Tử Phủ và Phá Tham không ngừng tranh đua. Trái lại 6 sao bên m có tinh thần thống nhất. Nhờ ở cặp m Dương Thiên Lương, nêu cao đạo lý để Cự Môn theo dõi Đồng Cơ (ảnh hưởng tinh thần của bên Tử Phủ Phá Tham) lên tiếng bình thế tức là Âm Dương thực thi luôn luôn dị biệt. Vậy khi gặp nghịch lý phải có trái cảnh không hợp cách.

Vì thế toán số trình bày thêm Nhị hợp để nhắn nhủ sự thiệt hơn giữa tư cách chính bạn nên thêm tinh thần suy tính tùy lúc như kiện, cũng như lúc hai trường hợp nào giữa 3 bộ cũng phải e dè:

a) Theo tu vi 2019 bị Cự Môn: uy thế phải e dè bình phê.

b) Thiên Tướng bị Thiên Cơ cương quyết phải tùy sự tổ chức.

c) Thất Sát bị Thái Dương: nhẹ dạ phải sáng suốt.

Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng
Nghịch lý âm dương là mức cần phân công đức xây dựng và lỗi lầm dục vọng

Trường hợp nghịch lý Âm Dương thường xuyên cho thấy có mặt các phúc tinh Quan, Phúc, Thiên Ất, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Long Đức và Phúc Đức. Tại sao vậy?

– Với ba vị Quan Phúc và Thiên Ất luôn luôn che đậy cho ai kia ở hoàn cảnh đáng cứu vớt, nhất là Thiên At mách bảo những thứ nhân giám thị lãnh gánh vác những vai trò quan hệ phần trường từ gia đình đến xã hội cũng như trách vụ của mình là Ất thay mặt cho Giáp làm bổn phận. Còn Tứ Đức là con đường rẽ vạch cho ai trong tình trạng Thiên Không, Kiếp Sát, Đào Hoa nên sớm tỉnh ngộ đầu chậm cũng hy vọng được phần nào nâng đỡ.

Đứng đầu một đoàn sát tinh trong tình trạng nghịch lý m Dương là Hà Sát do Can Chi phối hợp cắt đặt, bởi Đào Hoa múa gậy vườn hoang Thiên Không phải phúc trình. Trường hợp vắng bóng Lưu Hà là hoàn cảnh suy bại nhưng chính đích cho Giáp Dần Ngọ Tuất, Ất Hợi Mão Mùi, Canh Thân Tý Thìn và Tân Tỵ Dậu Sửu. Tiếp theo Không Kiếp hiên ngang, khi mắt trái giật không cần biết đến tuổi nào đầu là Thái Tuế, khinh mạng đúng theo giờ nghịch lý Âm Dương (giờ Tý ở Âm, giờ Sửu ở Dương…) làm cho điều đúng như sinh bất phùng thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *