Những nét đặc khoản của bốn tuổi ất mậu tân nhâm (Phần 2)

Những nét đặc khoản của bốn tuổi ất mậu tân nhâm (Phần 2)

Tuổi Ất Mậu Tân Nhâm đã bị Đà La trang giải khép kín hai khu Thìn (Ất Mậu) và Tuất (Tân Nhâm) như được thấy tuổi Ất cả ba vị Thiên Quan, Thiên Quí và Thiên Ất quý trong Tam hợp cung Thìn. Khi giật mắt trái tuổi Nhâm có Quan Phúc đứng ở Ngọ Tuất nơi Địa Võng ngó chung Thiên Mã của Thân Tỵ Thìn bị Triệt, còn Thiên Ất đón đường Hà Sát. Tuổi Mậu tất cả 3 vị Thiên Ất, Thiên Phúc thường trực ở Mão Mùi để tham dự hắn Thiên Không của người Mậu Dần Ngọ Tuất. Tuổi Tân có Thiên At chờ sẵn ở Dần Ngọ trông chừng Địa Võng (Tuất) và Quan Phúc ở Dậu và Tý giúp đỡ cho Hợi Mão Mùi khỏi mất nghị lực (Mã bị Triệt) khách hào hoa có đủ khả năng trình bày nghệ thuật xa lánh quyền uy như bảng Tứ hóa đã mở khép bằng 4 chữ Cự Dương Khúc Xương (tuổi m – Tân – để Thái Dương chấp Quyền, nghệ thuật – Khúc đến mức độ nào cũng dễ ghi danh đế quân văn học).

Tuổi Ất có Cơ Liêm Vi Nguyệt. Người tuổi Âm có Cơ Nguyệt ở m, hoàn cảnh Quyền Khoa nghịch địa, hẳn là một bài học kín đáo khuyên ai sống đều hơn tốt lõi, để mà mang lụy trong đường lối éo le nên cả ba vị quý nhân đều sẵn sàng nhúng tay trong trường hợp đương nhân có thiện tâm.

Theo lich van nien tuổi Mậu có Tham Âm Bật Cơ. Tuổi Dương Tham ở Dương nắm Lộc, m, Quyền Cơ Kỵ với sức mạnh Bật thị thể) Khoa là tất cả then chốt của giấc mộng mơ hồ cho nên tất cả Quan, Phúc, Ất quí nhân đều cùng nhau xúm quanh nghịch địa đến cảnh suy tàn hiểm nguy.

Những nét đặc khoản của bốn tuổi ất mậu tân nhâm (Phần 2)
Những nét đặc khoản của bốn tuổi ất mậu tân nhâm (Phần 2)

Tuổi Nhâm có Lương Vi Phủ Vũ. Cả 4 chữ nếu . một cảnh thanh bình vô vị lợi, một diễn xuất thiên nhiên đặc sắc thành thực, khác hẳn với 4 chữ của Giáp: Liêm Phá Vũ Dương, Liêm nắm Lộc rất hay, Phá giữ quyền rất nên thận trọng sao cho tinh thần

Cơ phù hợp với Vũ để dễ dàng trong bổn phận bằng tinh thần Thái m nhu thuận, gỡ bớt phần nào Thái Dương lạc địa Âm cung ngộ Hóa Kỵ.

Kính thưa, thật là một diễn cảnh tranh đua ở thế gian mà người đời nên thận trọng khi xem tử vi 2019 “Càn khôn nhất hí trường, nhân sinh thị bi kịch”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *