Những nét đặc khoản của bốn tuổi ất mậu tân nhâm

NHỮNG NÉT ĐẶC KHOẢN CỦA BỐN TUỔI ẤT MẬU TÂN NHÂM

Được biết mỗi Hoa Giáp được lập thành bằng hai chữ Can và Chi phối hiệp mệnh danh là nạp Âm. Theo tử vi 2019 mỗi chữ Can Chi có một Hành riêng, nạp m lại có một Hành chung như Giáp Tý thì nạp m thuộc Kim, mà phân tích thấy chữ Giáp thuộc Mộc, chi Tý thuộc Thủy. Vậy nạp m là toàn bộ bao quát, Can trình bày nguồn khai thông biến dịch, ;Chi là phần gốc như được trình bày theo thời gian tuổi tiểu nhi: 1 tuổi ở Mệnh, 2 ở Tài, 3 ở Ách, 4 ở Thế, 5 ở Phúc, 6 ở Quan, 7 ở Nô, 8 ở Di, 9 ở Tử, 10 ở Bào, 11 ở Phối, 12 ở Điền.

Người sinh năm Giáp Tý, năm lên 3 tuổi ở Ách là năm Bính Dần, chữ Giáp phải sinh xuất cho Bính (Mộc sinh Hỏa) phải hao tổn tức là Ách. Năm lên 5 tuổi ở Phúc tức Mậu Thìn, chữ Giáp khắc xuất chữ Mậu (Mậu khắc Thổ) có hy vọng thắng lợi tức là Phúc. Năm lên 7 tuổi ở Nô tức Canh Ngọ, chữ Giáp bị cho Canh khắc nhập (Kim khắc Mộc) đòi phải tranh đua để bị thua thiệt ở Nô. Theo lịch vạn niên năm lên 9 ở Tử tức Nhâm Thân, chữ Giáp được chữ Nhâm sinh nhập (Thủy sinh Mộc) có nghĩa con cháu là nguồn hy vọng. Từ đó trở đi cứ những năm có số 3 như 13, 23, 33, 43… và số 7 như 17, 27, 37, 47… đều phải e dè đề phòng mọi sự bất trắc, vì thế Thương và Sứ được điều động tới Nô và Ách để nhắc nhở người đời khoảng thời gian đó nên thận trọng, nhất là đại vận ngoài 40 ngấp nghé chữ Thọ 50 làm sao tránh được yêu vòng.

Những nét đặc khoản của bốn tuổi ất mậu tân nhâm
Những nét đặc khoản của bốn tuổi ất mậu tân nhâm

Trái lại những năm có số 5 như 15, 25, 35, 45… và số 9 như 19, 29, 39, 49… được hy vọng sự may mắn. Tóm lại tốt nhất cho 9, tốt vừa cho 5; xấu nhất là chữ 7, xấu tương đối là chữ 3. Hàng Can này chỉ phô bày nét đại cương, còn đắc thất phải tùy ở nạp m diễn chuyển theo thời gian so sánh kết thúc.

– Vậy sao lại chỉ có 4 tuổi Ất Mão Tân Nhâm có những nét đặc khoản khả dĩ phân biệt với 6 tuổi còn lại?

– Biết rằng hàng Can có nhiệm vụ quan trọng xếp đặt các hành tinh trọng yếu trên địa bàn toán số. Khi nháy mắt trái với 4 tuổi Ất Mậu Tân Nhâm thấy những diễn cảnh các vị Phúc tinh thường chung lưng với nhau làm việc, và cũng chỉ có 4 Can này mới bày ra khu đất “La Võng” lưới sắt gò bó người đời khó khăn vùng vẫy nơi hậu cứ kho tàng quí giá của định mệnh mà đằng trước có lực sĩ kiêu hùng canh gác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *