Sự ngang ngửa giữa ngon tam hợp cục

SỰ NGANG NGỬA GIỮA BÓN TAM HỢP CỤC Tam hợp cục là bề thế lực lượng của một khối 3 Chi chung lưng góp sức gồm lại bồi đắp cho nhau để sinh tồn. Với 12 Chi thì có 4 Tam hợp: Thủy nhị cục (Thân Tý Thìn), Mộc tam cục (Hợi Mão Mùi), Kim …