Danh dự của long phượng tả hữu xương khúc

DANH DỰ CỦA LONG PHƯỢNG TẢ HỮU XƯƠNG KHÚC Mười bốn chính tinh dàn trên mặt địa bàn giao nhau bằng 4 khuôn mặt, phân tích kỹ lưỡng chỉ là thế cờ Lưỡng Nghi đối chọi ghìm nhau (nhân hòa) đường đi nước bước biến chuyển từ Không gian (địa lợi) đến Thời gian (thiên …

Những câu phú nên thận trọng áp dụng

NHỮNG CÂU PHÚ NÊN THẬN TRỌNG Áp DỤNG Những câu phú là những câu văn vần do cổ nhân ghi chép lại, sau một thời gian khá kinh nghiệm về kết quả cũng như sự phối hiệp giữa các hành tinh mà nên ảnh hưởng. Theo tu vi 2019 sở dĩ phải làm thành văn …