Quan niệm về Liêm trinh và tham lang

VÀI QUAN ĐIỂM VỀ: LIÊM TRINH – THAM LANG

1. Hai chính diệu Liêm Tham (chỉ ở cung Hợi và ở cung Tỵ) gặp nhau là có ý nghĩa hai bộ tam giác m Dương Sát-Phá-Tham gặp Liêm-Tử-Vũ hội nhập nhau (Tử Phá ở Sửu Mùi, điểm tụ của m Dương, nhưng lại là điểm tán của hai sao Nhật Nguyệt) mà bộ Sát-Phá-Tham (Dương) gặp bộ Liêm-Tử-Vũ ( m), thì luôn luôn gây ra hãm địa ở ba cung có 6 sao này đụng độ nhau. Tất yếu là điềm lành thì ít mà điểm xấu thì nhiều? Vả chăng cơ cấu xung quanh Liêm Tham cũng xấu: cung Bào là Thái m đóng cung Dương Thìn Tuất (tệ nhất là Thái m ở Thìn), rồi cung Phúc lục hình cung Ách (mà Thần cư Phúc lại càng ná thở!), cung Tài Bạch ôm gọn hai ông Tử Phá chán ơi là chán!

2. Tuy nhiên nếu Liêm Tham lại thuộc tuổi Tỵ-Dậu-Sửu hay. tuổi Hợi-Mão-Mùi (để có vòng Thái Tuế ở cung Mệnh) thì chưa chắc đã xấu gì? Lại trở thành phán quan (nếu ôm vòng Thái Tuế!) hãy trở thành nhà lực sĩ (hâm mộ thể thao là yếu nhất) một khi Liêm Tham ở Mệnh lại thuộc vòng Tuế Phá -Thiên Mã.

3. Hình ngục nan đào là khi đương số sinh giờ Tý (tức là Ách có Thiên Hình) hay sinh giờ Tỵ (Mệnh

CÓ Thiên Hình) hoặc giả đương số sinh vào các tháng m thì Không Kiếp (nhất là Địa Không) luôn bám trụ ở các cung mệnh (ảnh hưởng trực tiếp tới Dương số) như: Mệnh-Quan-Tài và Phục – Di – Phối (nếu như thân cư ở các cung này: Thân cư Phúc, Thân cư Di hay Thần cư Phối).

Quan niệm về Liêm trinh và tham lang
Quan niệm về Liêm trinh và tham lang

4. ,Còn chỉ luận chung mạng Hỏa (hay mạng Thủy nếu Liêm Tham ở Hợi?) thì . có Liêm Tham ở Mệnh (Tỵ-Hợi) không sợ gì mấy về tù tội, điều này mơ hồ lắm. Tất cả phải bám vào cơ cấu của tinh đẩu trong lá số (như một bàn cờ thế đã bày ra) và luôn luôn quan sát Da vòng chính: Tràng Sinh — Thái Tuế – Lộc Tồn, được coi như xương sống của lá số Tử Vi. Một khi Liêm Tham mà có đủ 2-3 vòng này hội nhập (vòng Tràng Sinh chỉ có Kim cục và Mộc cục!) thì lo gì việc hình ngục nan đào?

5. Việc luận thêm Tuần-Triệt và Hóa Kỵ đóng thêm vào cung của Liêm Tham vẫn chỉ là cách coi Tử Vi trên cơ chê” “vocabulary” chứ chưa có cú pháp văn phạm gì cả, thì làm sao mà sáng tỏ được.

Vậy chừng nào mà người nghiên cứu Tử Vi quên cái cơ cấu ổn định trong từng lá số thì vai trò của các nhà Tử Vi gia chuyên coi sao (tinh đẩu) còn đất dụng võ và Tử Vi còn… mơ hồ! Có thêm Tuần Triệt Hóa kỵ ở Liêm Tham chỉ là thêm gia vị cho món ăn, còn món ăn này ngon hay dở thì phải luận tới các sự liên hệ vào các cơ cấu tinh đẩu trong lá số Tử Vi nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *