Category «Tử vi 2018»

Ngày tháng trong năm – ngày 10 tháng 3

Ngày tháng trong năm – ngày 10 tháng 3 NGÀY 10 THÁNG 3 HỘI ĐỀN HÙNG Thời gian: Tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Địa điểm: Đền Hùng (nằm trên núi Nghĩa Lĩnh), thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng suy tôn: Nhằm suy tôn …

Ngày tháng trong năm – ngày 9 tháng 3

Ngày tháng trong năm – ngày 9 tháng 3 NGÀY 9 THÁNG 3 HỘI HÙNG LÔ Thời gian: Tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Địa điểm: Xã Hùng Lô, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng suy tôn: Nhằm suy tôn Hùng Vương. Nội dung: Hội lễ Đình …

Ngày tháng trong năm – ngày 6 tháng 3

Ngày tháng trong năm – ngày 6 tháng 3 HỘI CHÙA THẠCH XÁ Thời gian: Tổ chức vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Địa điểm: Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ (nay thuộc Hà Nội). Đối tượng suy tôn: Nhằm suy tôn Phật, các vị La Hán. Nội dung: Vào …

Ngày tháng trong năm – ngày 5 và 6 tháng 3

Ngày tháng trong năm – ngày 5 và 6 tháng 3 NGÀY 5 THÁNG 3 HỘI CHÙA LÁNG Thời gian: Tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 3 âm lịch (chính hội ngày 7 tháng 3). Địa điểm: Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đối tượng suy tôn: Nhằm …

Ngày tháng trong năm – ngày 3 và 4 tháng 3

Ngày tháng trong năm – ngày 3 và 4 tháng 3 MÙNG 3 THÁNG 3 HỘI NÚI NGỌC TRẦN Thời gian: Tổ chức ngày 3 tháng 3 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Địa điểm: Núi Ngọc Trần và đình làng Hải Cát, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối tượng suy tôn: …

Ngày tháng trong năm – ngày 3 tháng 3

Ngày tháng trong năm – ngày 3 tháng 3 NGÀY 3 THÁNG 3 HỘI TẾT HÀN THỰC Theo tử vi 2019 thời gian: Tổ chức vào ngày 3 tháng 3 âm lịch. Nội dung: Tết Hàn Thực là Tết ăn đồ nguội, nghĩa là phải nấu đồ lễ từ hôm trước, còn đến ngày này …

Ngày tháng trong năm – ngày 29 tháng 2

Ngày tháng trong năm – ngày 29 tháng 2 NGÀY 29 THÁNG 2 HỘI LỆ THỦY Theo tu vi 2019 thời gian: Tổ chức vào ngày 29 tháng 2 âm lịch. Địa điểm: Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nội dung: Hàng năm, cứ đến ngày hội lễ hò khoan người dân Lệ Thuỷ đều …

Ngày tháng trong năm – ngày 19 tháng 2

Ngày tháng trong năm – ngày 19 tháng 2 NGÀY 19 THÁNG 2 HỘI DƯƠNG XÁ Theo tu vi 2019 thời gian: Tổ chức từ ngày 19 tháng 2 âm lịch -ngày hội lớn là ngày 25 tháng 7. Địa điểm: Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đối tượng suy tôn: …